Jivamukti Yoga

Esther Stal

De grondleggers van Jivamukti Yoga zijn Sharon Gannon en David Life. Zij hebben in 1984 in New York een yogavorm ontwikkeld die de fysieke, filosofische en spirituele aspecten van yoga met elkaar verbindt.

Het woord Jivamukti komt uit het Sanskriet. JIVA betekent individuele ziel en MUKTI betekent bevrijding, samen vertaald als: `liberation while living’. In Jivamukti Yoga komen de oude yogatraditie en de hedendaagse levensstijl samen, zonder daarbij het universele doel van yoga uit het oog te verliezen: liberation.

De vijf pijlers die het fundament van Jivamukti Yoga vormen zijn: ahimsa (geweldloosheid), bhakti (devotie/toewijding), dhyana (meditatie), nada (geluid/muziek) en shastra (oude yogageschriften). Deze vijf pijlers komen altijd – in meer of mindere mate – tot uitdrukking in de lessen.

Jivamukti Yoga lessen zijn fysiek en mentaal uitdagend, intensief en inspirerend. Door een regelmatige practice kom je tot de diepere lagen van yoga en is transformatie mogelijk. Binnen een vast en herkenbaar raamwerk worden de asana’s gevarieerd en gecombineerd in vloeiende vinyasa reeksen, ondersteund door muziek. Bewustzijn van houdingen en alignment wordt versterkt, mede door de hands-on-assists van je teacher. Ook het gebruik van props, zoals blokken en belts, kan dit bewustzijn ondersteunen. Naast de asana’s wordt aandacht besteed aan pranayama. Verder zijn yogafilosofie en chanten een vast onderdeel van de les. We sluiten altijd af met ontspanning en meditatie.

De `Jivamukti Focus of the Month’ geldt als focuspunt voor de practice van alle Jivamukti yogi’s wereldwijd. Vaak worden hierbij elementen uit de oude yogageschriften aangehaald die, vertaald naar het heden, praktische handvatten kunnen bieden voor je leven op en buiten de yogamat.

OPEN CLASS

Een Jivamukti Yoga Open Class 75 minuten. is geschikt voor zowel de beginnende als de gevorderde yogi. Deze les onderscheidt zich van de Open Class 90 minuten door een iets rustiger karakter met meer aandacht voor de basis en het alignment van de houdingen. Waarmee niet gezegd is dat het niet intensief is! De Open Class Level 75 min is ook een mooie voorbereiding op de Open Class van 90 minuten.

Een Jivamukti Yoga Open Class 90 minuten staat open voor yogi’s met enige ervaring. Deze les onderscheidt zich van de andere lessen door meer uitdaging in de practice, op meerdere vlakken.

 

BASIC CLASS

De Basic Class is een rustige les met een langzame opbouw, waar de vinyasa flow minder aanwezig is. Binnen deze les gaat de aandacht specifiek uit naar individuele aanpassingen, zodat je je practice op jouw manier kunt doen. Dat maakt deze les extra geschikt voor de oudere of minder mobiele yogi en voor yogi’s die aan het herstellen zijn van een blessure.

 

SPIRITUAL WARRIOR CLASS

Een Jivamukti Yoga Early Morning Class is bedoeld voor yogi’s die vroeg in de ochtend hun practice willen doen om daarna met een fijne energie de dag in te gaan. Deze class heeft een vaste opbouw en serie houdingen. Hierdoor kun je je deze practice snel eigen maken en ook thuis beoefenen.

Open Class